cyberbezpieczeństwo

Telekomunikacja

Samsung zaprezentował wsparcie dla systemu do zarządzania świadomością sytuacyjną TAK dla Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służb wojskowych i cywilnych. Jedno z nich powstało we współpracy z firmą Proget.

Nadzorowanie misji prowadzonych przez żołnierzy, ratowników, funkcjonariuszy służb, ustalanie lokalizacji z wykorzystaniem systemu pozycjonowania GPS czy zapewnienie dostępu do map

Read More