Dostęp mobilny i stałyGSMInternetOperatorzy GSM

Orange Polska: dalszy wzrost przychodów i EBITDAaL.

Orange Światłowód dociera do niemal 3,8 mln domów i mieszkań, w 130 miastach. W drugim kwartale przybyło 35 tys. klientów najszybszego internetu. Wciąż rośnie liczba rodzin korzystających z pakietów konwergentnych – jest ich już 1,3 mln. W minionym kwartale przybyło 70 tys. klientów abonamentowych usług mobilnych Orange. Dobre wyniki pozwalają potwierdzić całoroczne przewidywania wzrostu przychodów oraz EBITDAaL. W drugim kwartale przychody Orange Polska wzrosły o 2%, a EBITDAaL zwiększyła się o 2,7% rok do roku.

W drugim kwartale utrzymaliśmy pozytywny trend w dwóch kluczowych wskaźnikach: w ujęciu rocznym wzrosły przychody i EBITDAaL. Wyniki komercyjne są dobre, wzrasta konwergencja, usługi światłowodowe, był to również szczególnie dobry kwartał w usługach mobilnych. Co kluczowe, widzimy też pierwsze oznaki odwilży na rynku telekomunikacyjnym. W minionych miesiącach wprowadziliśmy nowe oferty w duchu strategii „więcej za więcej”. Zaproponowaliśmy klientom większe pakiety danych, odpowiadając na ich potrzeby oraz rosnące możliwości zakupowe Polaków. Wierzymy, że ta zmiana to początek nowego rozdziału dla polskiego rynku telekomunikacyjnego. Po wielu latach ostrej konkurencji skupionej na cenie, która doprowadziła do erozji wartości, zwracamy się w kierunku konkurowania głównie jakością i zakresem świadczonych usług. To wszystko pozwala nam potwierdzić całoroczne cele oraz wierzyć w trwały powrót naszej firmy na ścieżkę wzrostupowiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Wyniki komercyjne: więcej światłowodu i konwergencji, dobry kwartał w usługach mobilnych

W drugim kwartale przybyło 31 tys. użytkowników Orange Love. Konwergentne pakiety usług ma już 1,3 mln rodzin, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Rośnie udział klientów korzystających z pakietów usług wśród użytkowników domowego internetu (wzrost z 54% do 60% w ciągu roku) oraz wśród klientów usług mobilnych głosowych (wzrost z 42% do 48% w ciągu roku). ARPO, czyli średni przychód na jednego klienta konwergencji utrzymało się na stabilnym poziomie. Zarówno w ujęciu rocznym jak i w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Z szybkiego domowego internetu od Orange korzysta o 76 tys. klientów więcej niż przed rokiem (wzrost o 3%). Dzięki inwestycjom w sieć światłowodową, z najszybszych prędkości korzysta już 37% klientów domowego Internetu. Rok temu udział ten wynosił 31%. Liczba użytkowników światłowodu zwiększyła się w drugim kwartale o 35 tysięcy, czyli 52% rok do roku.

Usługi mobilne Orange cieszyły się powodzeniem zarówno w ramach Orange Love jak i poza pakietem. Klienci korzystający tylko z usług mobilnych zostawali z Orange chętniej niż wcześniej, a wskaźnik odejść znacząco zmniejszył się. Natomiast w drugim kwartale przybyło aż 70 tys. klientów usług abonamentowych.

Wyniki finansowe: dalszy wzrost przychodów i EBITDAaL. Całoroczne cele potwierdzone

Przychody Orange Polska w drugim kwartale wyniosły 2,759 mln złotych i były o 2% wyższe niż w drugim kwartale ubiegłego roku. Na wynik pozytywnie wpłynęły zwłaszcza trzy czynniki:

  • dalszy rozwój usług konwergentnych (przychody z nich wzrosły o 22% rok do roku)
  • wzrost przychodów z usług IT i integratorskich (13% rok do roku)
  • wyższe przychody ze sprzedaży urządzeń m.in. smartfonów (15% wyższe niż rok wcześniej); klienci chętniej korzystają z możliwości zakupu smartfona w trakcie trwania umowy na usługi mobilne.

O 2,7 % wzrósł wskaźnik EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu). Wpłynęła na to poprawa trendu marży bezpośredniej, czyli różnicy pomiędzy przychodami i kosztami bezpośrednimi, która zmniejszyła się zaledwie o 8 mln zł rok do roku. Dla porównania, w pierwszym kwartale spadek sięgał 40 mln zł rok do roku. Poprawa wynika z tego, że marża z usług wzrostowych, takich jak konwergencja, światłowód czy usługi IT i integratorskie, coraz lepiej równoważy spadek marży z usług tradycyjnych. Na wynik EBITDAaL wpłynęła także dalsza konsekwentna transformacja firmy – koszty pośrednie działalności spadły o 3% rok do roku.

W pierwszym półroczu Orange Polska wydał na inwestycje ponad 1 mld zł. Aż 36% z tej kwoty przeznaczono na rozbudowę sieci światłowodowej.

Orange Polska podtrzymuje całoroczne przewidywania dotyczące wzrostu przychodów oraz EBITDAaL, a także całoroczny cel dotyczący nakładów inwestycyjnych na poziomie 2,0 – 2,1 mld zł (w tym 700 – 800 mln zł na sieć światłowodową).

źródło: orange

Jeden komentarz do “Orange Polska: dalszy wzrost przychodów i EBITDAaL.

  • Ciesze się że im rośnie, ale ja nie miałem zbyt dobrych doświadczeń z nimi, jakiś czas temu przeszedłem do konkurencji i teraz jestem usatysfakcjonowany jakością i prędkością internetu w domu.

Możliwość komentowania została wyłączona.