Czysta energiaNa czasie

Apple zwiększa inwestycje w wodę i czystą energię w różnych częściach świata

Wspólnie ze swoimi dostawcami Apple zapewnia ponad 18 gigawatów czystej energii, a do tego oszczędza i odzyskuje miliardy litrów wody

Firma Apple ogłosiła dziś swój kolejny krok na drodze do upowszechnienia czystej energii na świecie i realizacji strategii Apple 2030, której śmiały cel zakłada osiągnięcie przez spółkę neutralności węglowej w całym łańcuchu wartości przed upływem bieżącej dekady. Globalna działalność operacyjna Apple i firmowy łańcuch dostaw produkcji są już zasilane ponad 18 gigawatami czystej energii – to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z 2020 r. Apple finansuje też nowe inwestycje w energię słoneczną w Stanach Zjednoczonych i Europie, żeby zrównoważyć zużycie energii związane z ładowaniem i zasilaniem urządzeń Apple.

Oprócz tego w ramach szerzej zakrojonej aktywności na rzecz środowiska naturalnego Apple realizuje inny ambitny cel strategii obranej na 2030 r. Dąży mianowicie do tego, by zwracać do obiegu 100 procent wody słodkiej zużywanej przez działalność korporacyjną firmy w miejscach zagrożonych niedoborem wody. W ciągu następnych 20 lat firma odzyska niemal 26,5 mld litrów wody. Umożliwią to działania prowadzone z nowymi partnerami, w tym odtwarzanie rzek i warstw wodonośnych oraz finansowanie rozwiązań zwiększających dostępność wody pitnej. Tak jak w wypadku czystej energii firma Apple rozszerzyła swoje zobowiązanie dotyczące ochrony wody na cały łańcuch dostaw. Wspólnie z dostawcami Apple udało się zaoszczędzić w zeszłym roku ponad 45 mld litrów wody słodkiej, a od 2013 r., kiedy firma uruchomiła program ochrony wody przez dostawców, zaoszczędzono już 287 mld litrów wody.

„Czysta energia i ochrona wody mają kluczowe znaczenie dla zdrowia społeczności i są fundamentem odpowiedzialnego biznesu”, oświadczyła Lisa Jackson, wiceprezeska Apple w pionie Environment, Policy, and Social Initiatives. „Zmierzamy do osiągnięcia ambitnego celu klimatycznego strategii Apple 2030 i podejmujemy długofalowe działania na rzecz transformacji sieci elektroenergetycznych oraz odbudowy działów wodnych, żeby zadbać o bardziej ekologiczną przyszłość dla nas wszystkich”.

Zwiększanie dostępności energii odnawialnej na świecie

Energia elektryczna – zużywana do wytwarzania produktów Apple, jak i do ich ładowania i zasilania – ma największy udział w całkowitym śladzie węglowym Apple. Zgodnie ze strategią Apple 2030 spółka wezwała swoich globalnych dostawców do korzystania z czystej energii elektrycznej i zapewnienia neutralności węglowej wszystkich procesów związanych z obsługą Apple. Jak dotąd wyzwanie podjęło 320 dostawców odpowiedzialnych łącznie za 95 procent bezpośrednich wydatków produkcyjnych Apple. Dzięki ich wysiłkom do łańcucha dostaw Apple wprowadzono już 16,5 gigawata energii odnawialnej. W zeszłym roku pozwoliło to wygenerować w całym łańcuchu dostaw 25,5 mln megawatogodzin czystej energii i uniknąć tym samym emisji 18,5 mln ton dwutlenku węgla.

Eksploatacja urządzeń przez użytkowników również wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. W związku z tym firma Apple zadeklarowała, że najpóźniej w 2030 roku będzie równoważyć czystą energią każdy wat energii zużywanej na ładowanie urządzeń i podejmie się ogromnych inwestycji w nową infrastrukturę pozyskiwania energii odnawialnej w różnych częściach świata. To część szerszej strategii niwelowania emisji związanych z użytkowaniem produktów Apple. Polega ona na wdrażaniu usprawnień, angażowaniu konsumentów w działania na rzecz dekarbonizacji sieci elektroenergetycznej i realizowaniu przedsięwzięć w obszarze czystej energii, które maksymalizują redukcję dwutlenku węgla i korzyści społeczne. W Stanach Zjednoczonych Apple inwestuje w różne projekty fotowoltaiczne na terenie stanu Michigan. Prace budowlane już trwają, a jeszcze w tym roku do sieci elektroenergetycznej mają dzięki nim trafić 132 megawaty czystej energii. W Hiszpanii Apple współpracuje ze spółką ib vogt, międzynarodowym deweloperem farm fotowoltaicznych. Inwestycja ma zostać podłączona do sieci pod koniec 2024 roku i generować 105 megawatów energii słonecznej.

Ze względu na rozwój swojej działalności korporacyjnej w Indiach firma Apple rozpoczęła projekt joint venture z przedsiębiorstwem CleanMax, ważnym deweloperem rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. W ramach tej współpracy ma powstać sześć dachowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,4 megawata. To projekt lokalny, który zapewni dodatkową energię do zasilania indyjskich biur i dwóch sklepów detalicznych Apple, a także pozostałej działalności firmy w tym kraju. W 2018 r. po raz pierwszy 100 procent energii zasilającej globalną działalność korporacyjną Apple pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Zaangażowanie Apple w rozwój energii odnawialnej otwiera nowe możliwości na rynkach całego świata. W 2018 r. firma Apple zrobiła innowacyjny krok i zapewniła swoim 12 dostawcom działającym na terenie Chin dostęp do energii odnawialnej w ramach inicjatywy China Clean Energy Fund (Fundusz Czystej Energii dla Chin). Cel Funduszu zrealizowano już z nawiązką, inwestując w instalacje wiatrowe i słoneczne o łącznej mocy ponad 1 gigawata w 14 chińskich prowincjach. Zgodnie z szacunkami projekty te powinny zapewniać w sumie 2400 gigawatogodzin energii odnawialnej rocznie, co odpowiada w Chinach zużyciu generowanemu przez ponad 2,5 miliona osób.

Naturalna ochrona zasobów wodnych

Apple pragnie chronić zasoby wodne wszędzie, gdzie prowadzi działalność. Dlatego współpracuje z dostawcami na etapie produkcji i w ramach długofalowego partnerstwa angażuje się w odtwarzanie ekosystemów, zaspokajanie lokalnych potrzeb związanych z wodą i zwiększanie odporności zasobów wodnych na zmianę klimatu. Niedobory wody są odczuwane lokalnie, dlatego firma Apple rozpoczęła pracę nad odzyskiwaniem wody słodkiej w tych miejscach prowadzonej działalności, gdzie ryzyko ich wystąpienia jest największe. Mowa m.in. o Kalifornii Północnej i Południowej, dorzeczu rzeki Kolorado w stanie Arizona, a także indyjskich stanach Telangana i Maharashtra. Wzorując się na swojej polityce pozyskiwania energii odnawialnej, Apple wdraża innowacyjne strategie i realizuje długoterminowe umowy, których celem jest zapewnianie i oszczędzanie zasobów wodnych w całych zlewniach. Począwszy od 2023 r. firma Apple przekazała już ponad 8 mln dolarów na uzupełnianie zasobów wody pitnej na terenach zagrożonych jej niedoborem. Ogłoszone dziś projekty mają zapewnić w sumie ponad 26 mld litrów wody w ciągu następnych dwóch dekad.

W Kalifornii Północnej firma Apple współpracuje z organizacją River Partners, żeby przywrócić naturalne działanie terasy zalewowej o powierzchni nieco ponad 300 hektarów u zbiegu rzek Sacramento, Feather River i Butte Creek.

W Kalifornii Północnej firma Apple współpracuje z organizacją River Partners, żeby przywrócić naturalne działanie terasy zalewowej o powierzchni nieco ponad 300 hektarów u zbiegu rzek Sacramento, Feather River i Butte Creek. Ten zbieg dróg wodnych – największy w Kalifornii – stanowi kluczowe miejsce odpoczynku czawyczy, rodzimej ryby z rodziny łososiowatych, podczas wędrówki w stronę Pacyfiku. Rewitalizacja tego obszaru będzie obejmować zasadzenie setek tysięcy roślin rodzimych i ponowne podłączenie historycznej terasy zalewowej. Dzięki temu region i społeczności mieszkające w dole rzeki będą lepiej chronione przed powodziami wywoływanymi przez zmiany klimatu. Inwestycja Apple ma zapewnić niemal 19 mld litrów wody słodkiej w ciągu 20 lat, a to za sprawą znaczącego ograniczenia zużycia wody na terenie projektu i promowania planów powodziowych, które pozwolą uzupełniać wody gruntowe. Rewitalizację Dos Rios Norte współfinansują także Kalifornijski Departament Ryb i Dzikiej Przyrody, Kalifornijska Agencja Zasobów Naturalnych, Kalifornijska Rada ds. Ochrony Dzikiej Przyrody i amerykański Urząd Rekultywacji.

Dźwig podnoszący olbrzymie kłody w lesie w dolinie rzeki Kolorado w stanie Arizona.
W okolicach Phoenix firma Apple współpracuje z organizacją Salt River Project, żeby chronić przed pożarami około 12 000 hektarów lasu.
Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające po jednej stronie las, w którym nie wykonywano cięć pielęgnacyjnych, a po drugiej – las poddawany takim zabiegom.
Projekt opiera się na 10‑letnim planie strategicznych cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) lasów w dolinie rzeki Kolorado, co ma chronić zasoby wodne przed wyniszczającym działaniem pożarów.

W okolicach Phoenix, gdzie mieści się należące do Apple centrum przetwarzania danych Mesa, firma Apple współpracuje z organizacją Salt River Project, żeby chronić około 12 000 hektarów lasu, w którym istnieje poważne zagrożenie pożarowe. Projekt opiera się na 10‑letnim planie strategicznych cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) lasów w dolinie rzeki Kolorado, co ma chronić zasoby wodne przed wyniszczającym działaniem pożarów, a lokalnym społecznościom pozwolić na dalsze korzystanie z rezerwuaru w górze rzeki. Inwestycja Apple – największa z realizowanych w ramach prowadzonej przez SRP inicjatywy na rzecz ochrony wody i lasów – ma zapewnić około 7,5 mld litrów wody dla tego obszaru.

Skany LiDAR pomagają monitorować projekt pięlegnacyjnej wycinki lasu, dzięki któremu na tym terenie ma przybyć około 7,5 mld litrów wody.

Skany LiDAR pomagają monitorować projekt pięlegnacyjnej wycinki lasu, dzięki któremu na tym terenie ma przybyć około 7,5 mld litrów wody.

Dzięki stałej współpracy z organizacją Uptime Catalyst Facility firmie Apple udało się rok temu osiągnąć cel całkowitego uzupełnienia zasobów wodnych zużytych na potrzeby jej działalności korporacyjnej w Indiach. W 2023 r. wsparcie Apple zapewniło społecznościom 87 milionów litrów czystej, taniej wody pitnej z ponad 300 stacji, które prowadzili lokalni przedsiębiorcy w ramach innowacyjnego programu nagradzającego ich za efektywność. W innym newralgicznym regionie – Kalifornii Południowej – trwa projekt usuwania inwazyjnego gatunku lasecznicy trzcinowatej z terenu działu wodnego Los Angeles. Działania te mają pozwolić zaoszczędzić 79 mln litrów wody rocznie.

Oprócz wspierania odbudowy działów wodnych i innych naturalnych rozwiązań uzupełniających zasoby wodne w zagrożonych obszarach Apple przywiązuje też wagę do inteligentnego gospodarowania wodą w swojej działalności. W 2021 r. centrum przetwarzania danych Apple w miejscowości Prineville w stanie Oregon jako pierwszy tego typu obiekt na świecie otrzymało certyfikat International Water Stewardship Standard przyznawany przez Alliance for Water Stewardship (AWS). To uznawane na całym świecie potwierdzenie odpowiedzialnego gospodarowania wodą. Od tego czasu certyfikat zdobyły jeszcze cztery centra przetwarzania danych Apple, a firma pomogła go uzyskać także 20 zakładom swoich dostawców. W ubiegłym roku siedem zakładów dostawców z południa Indii i ponad 20 zakładów z okolic Szanghaju i miasta Suzhou w Chinach przeszło szkolenie z gospodarowania wodą organizowane przez AWS i innych przedstawicieli sektora.

Zielone inwestycje przyspieszają postępy

Realizację inwestycji w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata wspierają też zielone obligacje Apple. Zyski z zielonych obligacji wyemitowanych w 2019 r. firma Apple przeznaczyła rok temu na inwestycje w czystą energię, takie jak nowe farmy fotowoltaiczne w Michigan i projekt IP Radian Solar w Teksasie, autorski program wsparcia czystej energii u dostawców, a także na wysokojakościowe rozwiązania w zakresie usuwania dwutlenku węgla finansowane przez Restore Fund. Od 2016 r. firma Apple wyemitowała zielone obligacje o łącznej wartości 4,7 mld dolarów, z czego zainwestowano już ok. 3,4 mld dolarów.

Więcej informacji o zielonych obligacjach Apple można znaleźć tutaj: investor.apple.com/Apple_GreenBond_Report. Tegoroczny raport o wpływie na środowisko zawiera informacje o łącznej alokacji zysków z zielonych obligacji firmy Apple wyemitowanych w 2019 r. na rzecz projektów środowiskowych, które generowały wydatki między 29 września 2019 r. a 30 września 2023 r. (lata fiskalne firmy Apple: 2023, 2022, 2021 i 2020). Firma Sustainalytics opracowała zewnętrzne opinie o wybranych projektach, a firma Ernst&Young LLP dostarczyła sprawozdanie z atestacji w zakresie wydatków.

Źródło: Apple materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *