Spółka Hyperion zaprzestała prowadzenia działalności telekomunikacyjnej

W związku z upadłością spółki Hyperion S.A. 23 maja 2018 r., zaprzestała ona prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. UKE podejmuje działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków dla konsumentów.

Upadłość Hyperion oznacza, że abonenci nie mają dostępu do świadczonych usług telekomunikacyjnych. Problem dotyka także klientów, którzy skorzystali z prawa do zachowania numeru przy zmianie dostawcy usług, czyli wykorzystują numery przeniesione z Hyperion.

UKE podejmuje działania w celu zminimalizowania skutków zakończenia przez firmę prowadzonej działalności. Do tej pory udostępnili ponad siedmiuset przedsiębiorcom telekomunikacyjnym szczegółowe informacje o zakresach numeracji dostępnej do przejęcia po Hyperionie. Pierwsze zakresy numeracji zostały już rozdzielone i przedsiębiorcy są w trakcie przywracania usług abonentom na przejętych zakresach.

W dalszym ciągu prowadzone są działania zachęcające przedsiębiorców do przejęcia zasobów numeracji po Hyperionie.

Niezależnie od działań podejmowanych ze strony urzędu zachęcamy, aby zainteresowane podmioty w tym instytucje i abonenci również zwracali się bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu zawarcia stosownych umów.

 

 

 

źródło: uke