Brak zgody konsumenta nie odstrasza
polskich telemarketerów

Telemarketerzy potrafią być prawdziwym utrapieniem dla wielu osób. Nawet wtedy, gdy deklarujemy brak zgody na otrzymywanie połączeń, wielokrotnie próbują nawiązać kontakt. Konsumentów miały przed tym chronić zapisy m.in. RODO oraz Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, jednak według raportu „Polacy w cyberprzestrzeni – Czy jesteśmy świadomi cyberataków?” przygotowanego przez agencję Procontent Communication, aż 37% Polaków otrzymywało ponowne telefony od telemarketerów, pomimo prośby o wykreślenie ich z listy telemarketingowej. Wielu respondentów nie wie lub nie korzysta z prawa do ochrony – prawie 1/3 badanych zadeklarowała, że nigdy nie prosiła o wykreślenie z listy marketingowej.

Zgodnie z art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne przedsiębiorca musi mieć wyraźną i wcześniejszą zgodę konsumenta na kontakt w celach marketingowych. Jako konsumenci mamy także prawo do wykreślenia się z list telemarketingowych, aby uwolnić się od uciążliwych telemarketerów. Dana firma czy instytucja powinna w tym momencie zaprzestać prób kontaktu z nami. Czy faktycznie tak się dzieje? Praktyka i badania mówią co innego o kontaktach po próbie wykreślenia z list telemarketingowych.

Obecnie marketerzy wciąż korzystają ze stosunkowo niskiej świadomości społecznej w kwestii ochrony danych osobowych. Z prawa do wykreślenia z listy marketingowej nie skorzystał jak dotąd co trzeci Polak – 31%.

„W dłuższej perspektywie wraz ze wzrostem świadomości konsumentów takie praktyki będą jednak negatywnie odbijać się na wizerunku marki. Niewiele mniej niż połowa społeczeństwa (37%) atakowana telefonami zacznie w końcu odczuwać zmęczenie i niechęć. Warto, by marki były szczególnie uważne na opinie konsumentów, szczególnie w okresie zbliżających się Świąt, kiedy wiele firm intensyfikuje swoje działania marketingowe. Dobrym pomysłem jest rozważenie alternatyw. Lepszy efekt można często osiągnąć poprzez inne działania promocyjne takie jak np: dotarcie do klienta poprzez kanały social media, komunikację z influencerami czy też zachęcenie konsumentów do samodzielnego poszukiwania informacji poprzez eksperckie materiały w mediach” – podkreśla Iwona Kubicz z agencji Procontent Communication.

Przepisy RODO, a działania telemarketerów w rzeczywistości

Telemarketing jest wciąż jednym z popularnych narzędzi używanych przez firmy w celu reklamowania i sprzedaży swoich usług lub produktów. Problemem w Polsce jest fakt, że pomimo podjęcia próby wykreślenia z listy telemarketingowej prawie 40% Polaków nadal ma poczucie, że wciąż otrzymuje połączenia od tych samych oferentów.

Świadomość braku respektowania praw przez telemarketerów rośnie wraz z wykształceniem. Prawie 42% osób z wykształceniem wyższym stwierdziło że otrzymali połączenia, pomimo prośby o wykreślenie z list. Wśród osób z wykształceniem podstawowym jest to 32%. Może to świadczyć o braku wiedzy o możliwości wykreślenia z list telemarketingowych lub braku świadomości nt. możliwych sposobów ochrony przed niechcianymi treściami marketingowymi.

Patrząc na odpowiedzi Polaków w kwestii wykreślania z list telemarketingowych, bardzo wiele osób tego nie robi. Jest to ok 31%, co generuje pytanie: Dlaczego Polacy tego nie robią? Czy są świadomi, że jest to nieskuteczne lub po prostu ignorują takie połączenia?

Czynnik demograficzny w działaniach telemarketerów

Istotnym czynnikiem również może być wiek osoby, do której telemarketerzy dzwonią. Z odpowiedzi respondentów badania wynika, że firmy, pomimo próby wykreślenia z list telemarketingowych, w dalszym ciągu kontaktowały się z konsumentami – najczęściej z osobami w wieku od 35 do 49 lat – 45% wskazań. Rzadziej ponowny kontakt pomimo braku zgody deklarowały osoby po 50 roku życia – odsetek ten oscyluje w okolicach 35%.

Prawie 50% osób z wykształceniem podstawowym nigdy nie prosiło o wykreślenie z listy marketingowej/mailingowej. W przypadku pozostałych poziomów wykształcenia, ten odsetek utrzymuje się na poziomie ok. 30%. Może to również świadczyć o braku przejrzystości w przepisach firmy, która kontaktuje się z taką osobą.

Procontent Communication, SW Research, październik 2022

Jeżeli spojrzymy na to samo pytanie z perspektywy płci, to ponowny kontakt częściej zauważały kobiety niż mężczyźni. Możemy zauważyć tu aż 10% różnicy w wyniku na niekorzyść płci żeńskiej. Należy również spojrzeć na odpowiedzi na to pytanie w perspektywie miejsca zamieszkania. Mniej wyczuleni na ponowny kontakt od telemarketerów, niż mieszkańcy wsi i mniejszych miast, są mieszkańcy dużych miast, którzy deklarują, że otrzymują mniej ponownych połączeń. Te dane mogą sugerować, że firmy zaczynają rezygnować z telemarketingu w wielkich miastach lub prośba o wykreślenie z list jest tam skuteczniejsza.

Jakim branżom ufamy, a jakim nie?

Warto również zaznaczyć, że największym zaufaniem społeczeństwa w kwestii ochrony ich danych, czyli również numeru telefonu, cieszy się sektor finansów i ubezpieczeń oraz ochrony zdrowia. Natomiast najmniejsze zaufanie Polacy mają do sektora logistyki oraz rynku dóbr konsumenckich.

Link do pełnego raportu: https://www.procontent.pl/wp-content/uploads/2022/10/RAPORT-Z-KOMENTARZAMI.pdf

Źródło: Procontent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *