Megaustawa i redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych

W najbliższych latach będą budowane kolejne dziesiątki tysięcy kilometrów sieci szerokopasmowych. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do lektury ich broszury informacyjnej dotyczącej zmian prawnych, jakie nastąpiły w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

17 lutego br. zakończył się nabór wniosków w drugim konkursie na budowę sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Tym razem beneficjenci będą mieli obowiązek dodatkowo podłączyć wszystkie szkoły, które nie posiadają dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, do odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Sieci szerokopasmowe są fundamentem cyfrowej przyszłości Polski. To na nich opiera się budowa cyfrowego społeczeństwa i e-Państwa, a w tych procesach kluczową rolę odgrywają samorządy. To one, będąc najbliżej mieszkańców i przedsiębiorców, warunkują sprawność realizacji procesu inwestycyjnego poprzez stosowanie prawa i prowadzenie postępowań administracyjnych, a także późniejsze wykorzystywanie wybudowanej infrastruktury w celu wdrażania własnych rozwiązań z zakresu e-administracji do obsługi mieszkańców i inwestorów.

Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z szerszego kontekstu budowy sieci szerokopasmowych i celu jaki przyświeca temu procesowi. Dostęp do szybkiego internetu napędza rozwój społeczno-gospodarczy i jest jedną z podstawowych potrzeb, której zaspokojenie umożliwia społeczeństwu korzystanie z usług i aplikacji ułatwiających życie codzienne. Dzięki sieciom szerokopasmowym możliwe jest także ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny wiejskie, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału. Sieci szerokopasmowe są elementem cyfryzacji, która przez Rząd RP została uznana za obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Aby usprawnić proces inwestycyjny dla sieci szerokopasmowych ministerstwo prezentuje broszurę „Megaustawa i redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych”, która przedstawia zmiany prawne jakie nastąpiły w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.
Od nas wszystkich, administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorców zależeć będzie, jaką rolę odegra Polska w czwartej rewolucji przemysłowej.

Polska w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu chce zrealizować do końca 2020 roku dwa ambitne cele:
1. każdy powinien mieć możliwość korzystania z dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s,
2. przynajmniej połowa polskich gospodarstw domowych powinna korzystać z łączy powyżej 100 Mb/s.

 

 

źródło: mc.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *