Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2018 roku

Ericsson przedstawia podsumowanie drugiego kwartału 2018 roku

Sprzedaż raportowana oraz sprzedaż dla porównywalnych jednostek, z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych zmniejszyła się -1%. Segment Networks wykazał wzrost sprzedaży o 2% rdr zarówno w raportowanej sprzedaży, jak i skorygowanej o porównywalne jednostki i waluty, przy silnym wzroście sprzedaży w Ameryce Północnej.

  • Marża brutto wyniosła 34,8% (29,1%). Marża brutto z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 36,7% (30,9%), głównie dzięki redukcji kosztów i ciągłemu rozwojowi systemu Ericsson Radio System (ERS).
  • Koszty operacyjne wyniosły 17,2 mld SEK (15,4 mld dolarów). Koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wzrosły do 16,3 mld SEK (16,8 mld dolarów). Redukcja kosztów SG&A (ogólne i administracyjne) została zrekompensowana zwiększonymi inwestycjami w badania i rozwój, wyższą prowizją na zmienną rekompensatę i zwiększoną prowizją dla przeterminowanych należności handlowych.
  • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,2 mld SEK (-0,5 mld dolarów). Zysk operacyjny z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł 2,0 mld SEK (1,0 mld dolarów).
  • Marża operacyjna w segmencie Networks, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, wyniosła 13,3% (13,4%). Marża brutto poprawiła się na skutek zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
  • Przychody (straty) z działalności operacyjnej w dziale Digital Services, z wyłączeniem  kosztów restrukturyzacji, poprawiły się do poziomu -1.5 mld SEK (-1,8 mld dolarów). Wynikiem poprawy marży brutto do 42,6% (35,7%) ze względu na redukcję kosztów.
  • Marża operacyjna w dziale Managed Services, z wyłączeniem  kosztów restrukturyzacji, wzrosła do 6,5% (-2,1%) w wyniku redukcji kosztów oraz przeglądu kontraktów klienckich.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,4 mld SEK (0,0 mld dolarów). Wolne przepływy pieniężne wyniosły -0,6 mld SEK (-1,3 mld dolarów). Środki pieniężne netto wzrosły do 33,1 mld SEK (24,0 mld dolarów).

 

SEK
(w miliardach)
Q2 2018 Q2 2017                Zmiana (rdr)

 

Q1 2018 Zmiana (kdk)
Sprzedaż netto 49.8 50.3 -1% 43.4 15%
Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek -1% 9%
Marża brutto 34.8% 29.1%  34.2%
Zysk operacyjny 0.2 -0.5 -0.3
Marża operacyjna 0.3 -1.1% -0.7%
Zysk netto -1.8 -0.5 -0.7
EPS (Non-IFRS), SEK 1) -0.09 0.33 0.11
Cash Flow z działalności operacyjnej 1.4 0.0 1.6 -8%
Przypływy pieniężne netto na koniec okresu 33.1 24.0 38% 35.6 -7%

1) EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i restrukturyzacji

 

 

 

źródło: ericsson

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *